Oor ons


‘n Eerste in Afrikaans

Nadat Mariana Viljoen vir ongeveer 40 jaar betrokke was by die verkoop en verspreiding van Christelike lektuur op straat en by konferensies, het sy bewus geword van die nood aan Christelike biografieë in Afrikaans.

Sy het in 2002 aan die werk gespring met ʼn Uitgewery in Skotland ooreengekom om vertaalregte aan te koop.  Aanvanklik was dit biografieë wat geskik sou wees vir kleiner kinders in die Laerskool om voorgelees te word of om self te lees.

Die heel eerste boekie wat sy aangepak het, was Tien Seuns wat ʼn Verskil gemaak het.  Dit handel in 10 hoofstukkies hoofsaaklik oor die Hervormers.  Mense ken soms die name van persone soos onder andere Calvyn en Zwingli, maar weet nie dat hulle in Switserland gewoon het of watter rol hulle in die Hervorming gespeel het nie.  Dit was duidelik dat kinders seën kon ontvang deur die verkorte verhale van die lewens van hierdie mense te lees.

Daarna het sy die ander vier titels van die “Tien Seuns”-Reeks vertaal.  Dit was Tien Seuns wat die Wêreld verander het, Tien Seuns wat Geskiedenis gemaak het, Tien Seuns wat met hulle Talente gewoeker het en Tien Seuns wat enduit volgehou het.

Daarna is die vyf soortgelyke titels in die “Tien Dogters”-Reeks aangepak en vertaal.

Aan die einde van elke hoofstuk van die Seuns/Dogters-Reeks is daar interessante aardrykskundige, geskiedkundige of ander feite, iets om oor na te dink en ʼn kort gebed.  Aan die einde van elke boekie is daar ʼn vasvra.

Toe het sy vertaalregte aangekoop vir die Baanbrekers-Reeks waar elke boekie die ware verhaal bevat van een of ander bekende Christen van oral oor die wêreld heen.

Die boekies kan met groot vrug deur Afrikaanse Tuisskool ouers vir hulle kinders in die Laer- of Hoërskool gebruik word.  Ook volwassenes getuig van seën by die lees van die biografieë.

ʼn Kort Biografie van die Skrywer.

Mariana Viljoen is die eggenote van wyle Hanan Viljoen, wat ʼn hele paar Christelike publikasies agter sy naam het.  Hulle het 6 kinders, 4 seuns en 2 dogters. Daar is 12 kleinkinders van wie die meeste boekwurms is.

Hulle was saam vir byna 60 jaar betrokke by die verkoop en verspreiding van Christelike lektuur, nie alleen in Afrikaans en Engels nie, maar ook in al die ander inheemse tale in Suid Afrika.

Die vertaling van die biografieë het vir Mariana groot seën ingehou.  Sy is steeds besig met vertaling.  Verder hou sy haar besig met die tuin, naai- en hekelwerk.