Bepalings en voorwaardes


Algemeen

 1. Die wette van die Republiek van Suid Afrika beheer die toepassing van die Bepalings en Voorwaardes.
 2. Die verbruiker onderwerp homself aan die jurisdiksie van die howe van die Republiek van Suid Afrika vir enige regsprosedures wat mag voortspruit uit hierdie Bepalings en Voorwaardes.
 3. Die Bepalings en Voorwaardes geld by die bestelling, aankope en lewering van produkte en die gebruik van die webtuiste.
 4. Deur die webtuiste te gebruik, onderneem die verbruiker om die webtuiste slegs te gebruik vir die doel waarvoor dit bedoel en geskik is. Verder onderneem hy om geen inbreuk te maak op die integriteit van die webtuiste of enige inligting of produkte wat daarop vertoon word nie.
 5. Deur die webtuiste te gebruik erken die verbuiker dat hy die Bepalings en Voorwaardes gelees en verstaan het en homself verbind aan die inhoud daarvan.
 6. Die verbruiker aanvaar dat Woorwaarheid daarop geregtig is om enige redelike stappe te doen om moontlike bedrog te verhoed.

Vrywaring

Die verbruiker stem in om Woordwaarheid of sy eienaars of diensverskaffers te vrywaar van enige verpligting, regskostes, skade, verlies of enige ander uitgawes wat ingebring mag word deur die gebruik van hierdie webtuiste.

Aanspreeklikheid

 1. Die toegang en gebruik van die webtuiste is op eie risiko.
 2. Dit is die verbruiker se eie plig om die hardeware, sagteware en telekommunikasielyne wat hy mag gebruik om toegang tot die webtuiste te verkry, in stand te hou.
 3. Woorwaarheid is nie aanspreeklik vir enige verlies, uitgawe of skade van welke aard ook al wat die verbuiker mag aangaan as gevolg van toegang tot of die gebruik van enige inligting vervat op hierdie webtuiste nie. Dit sluit die volgende in:
  • Dade van God, burgerlike onrus, natuurlike rampe, pandemie of onderbreking van aflewering as gevolg van oorlog;
  • Ongeldige of inkorrekte of nie-bereikbare e-pos of selfoon inligting deur die verbruiker verskaf nie;
  • Die vernietiging van eie data of rekenaartoerusting of dié van ʼn derde party wat gebruik is om toegang tot die webtuiste te verkry.
  • Woordwaarheid behou die reg voor om hierdie webtuiste op sy eie diskresie en te enige tyd te verander of op te skort.

Kopiéreg

 1. Die inhoud van die webtuiste is die eiendom van Woordwaarheid.
 2. Volgens die Outeursregwet 98 van 1987 mag geen materiaal van die webtuiste op watter wyse ook al gereproduseer, herversprei, gekopieer of misbruik word nie
 3. Die kopiéreg van alle immateriële goedereregte van die webtuiste insluitend die uitleg, ontwerp, grafika en logo’s is die eiendom van Woordwaarheid.

Bestellings en Aankope

 1. Elke item se prys word duidelik by die item gelys.
 2. ʼn Transaksie is slegs finaal nadat die bestelling aanlyn geplaas is en die volledige betaling van die produkte plus versendingskoste deur woordwaarheid.co.za ontvang is.
 3. Eienaarskap sal op die besteller oorgaan wanneer volledige betaling ontvang is en die produk suksesvol afgelewer is.

Beskikbaarheid van Voorraad

Woordwaarheid sal sover moontlik probeer om produkte so gou as moontlik te lewer.  Let egter daarop dat slegs ʼn beperkte voorraad aangehou word.  Indien ʼn produk wat bestel is, nie in voorraad is nie, sal die verbruiker so gou moontlik in kennis gestel word wanneer dit weer in voorraad sal wees.  Sodanige produk sal dan tydelik op “Terugbestelling” geplaas word.

Aflewering

Woordwaarheid voorsien die volgende moontlikhede:

 1. Deur die gebruik van Paxi koerdierdiens van Pep Stores waar ʼn bestelling afgehaal kan word by ’n tak van Pep Stores naaste aan die kliënt.  Aflewering en kostes is onderhewig aan die kostes, diens en voorwaardes van Paxi soos gepubliseer op www.paxi.co.za en tydsraamwerk vir aflewering is gewoonlik 5-9 werksdae.
 2. Deur die produkte af te haal by Mariana Viljoen, Glenhaven 201, Garsfontein, Pretoria.

Terugsending

Indien ʼn produk foutief is, mag toestemming per epos verkry word om die produk terug te stuur om vervang te word.

Privaatheid

 1. Woordwaarheid onderneem om te alle tye die beskerming van persoonlike inligting te handhaaf volgens die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting 2 van 2000 (PAIA) en die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting 4 van 2013. Hierdie wette kan afgelaai word op justice.gov.za en www.polity.org.za
 2. Die volgende inligting mag o.a. elektronies van ʼn kliënt verkry word:
  • Naam en Van.
  • Geboortedatum.
  • E-pos adres.
  • Selfoon nommer.